Forceren

Forceren is een metalen plaat in een gewenste vorm dwingen. Aan de hand van een mal op een draaibank wordt de metalen plaat vervolgens in een draaiende beweging over de mal vervormd. Deze vervormingstechniek is naadloos.

Spiebaanbrootsen

Bij het spiebaan brootsen wordt er een broots met behulp van een pers langs een geleidingsbus door het werkstuk geduwd. Deze broots loopt schuin, waardoor er bij elke tand van de broots een klein beetje materiaal wordt weggestoken.

Dit wordt herhaald totdat de spiebaan op de juiste diepte is.

Vlakslijpen

Bij deze verspaningstechniek wordt een zeer kleine hoeveelheid materiaal afgeslepen met behulp van een roterende slijpsteen.

Hierdoor ontstaat een zeer glad en vlak oppervlak en kun je uiteenlopende werkstukken zeer nauwkeurig op dikte slijpen.