Onze kwaliteit is geen vraagstuk. Onze lat ligt namelijk altijd hoog. Van eenvoudige tot complexe vraagstukken. Onze kwaliteit sluiten we exact aan op het gewenste niveau.

Helder en overzichtelijk

Kwaliteit kent veel vormen. Dat geldt ook voor Inno-Tec. Dat begint bij onze medewerkers. Een kritische houding, onderlinge samenwerking, korte lijnen en continue scholing is bij ons vanzelfsprekend. Daarmee garanderen wij u een hoog kennisniveau, optimaal advies en een hoge betrokkenheid.

Eigen verantwoordelijkheid en een zorgvuldige werving en selectie spelen daarbij een belangrijke rol. Wij streven ernaar ons kwaliteitssysteem te onderhouden, te verbeteren en zo simpel mogelijk te houden. De complexiteit van machines, materialen en producten vragen nu eenmaal om een overzichtelijke structuur, heldere communicatie en duidelijke afspraken.

3D Meten

Bij verspanen heb je vaak te maken met vlakheden, schuine vlakken en gekromde oppervlaktes. Het handmatig meten van deze complexere verspaandelen zou de doorlooptijd enorm verlengen. Vandaar beschikt Inno-Tec over een 3D meetmachine waarop aangeleverde of gemaakte STEP bestanden omgezet worden tot een 3D meetbestand.

De meetmachine is op 0.001mm nauwkeurig en staat in een gereguleerde omgeving. Dit geeft het nodige vertrouwen bij het afstellen van verspaanmachines en het opstellen van meetrapporten: de machine vergeet geen enkele maat en geeft altijd aan of het resultaat aan uw eisen voldoet.

  • Inno-Tec Nederland B.V. is ISO 9001 gecertificeerd.
  • Continue verbeteringen en het borgen van onze processen zijn verweven in onze dagelijkse werkzaamheden via een kwaliteitsmanagementsysteem, waar we ook uw RvA geregistreerd afhandelen.
  • Wij maken gebruik van geconditioneerde meetkamers m.b.v. gekalibreerde en herleidbare meetmiddelen.