Een kantbank, waarvoor wordt die gebruikt?

Kanten is een metaalbewerkingstechniek die gebruikt wordt bij plaatwerken. Plaatmateriaal wordt veel gebruikt in de techniek. Wanneer een plaat een bepaalde vorm moet krijgen kan dat op verschillende manieren gebeuren. Zo kan een plaat gebogen worden of kan er een hoek in worden gezet. In dat laatste geval kan gebruik worden gemaakt van een kantbank.

Wat is een kantbank?

De kantbank is eigenlijk een pers met een boven- en een ondermatrijs. De plaat die bewerkt moet worden wordt tussen de boven- en de ondermatrijs geplaatst. De machine wordt daarna door de plaatbewerker in werking gesteld. Doordat de bovenmatrijs de plaat tegen de ondermatrijs aan drukt wordt de plaat gevormd. Er kunnen verschillende matrijzen worden aangebracht in een kantbank. Dit is afhankelijk van de bewerking die op de plaat moet worden uitgeoefend.

Waarvoor wordt een kantbank gebruikt?

Door het gebruik van een kantbank kan er gezorgd worden dat er in een plaat een hoek wordt gemaakt waardoor er niet twee platen aan elkaar gelast hoeven te worden. Lassen kost extra arbeidsuren en daarnaast is niet elke plaat geschikt om gelast te worden. Daarnaast is de hoek, die gemaakt is met een kantbank, direct netjes waardoor deze niet hoeft nabewerkt te worden.

Wat is het verschil tussen kanten en zetten?

Het verschil is dat bij een kantbank de plaat die bewerkt moet worden niet vastgezet wordt in een verstelbare klem of bek, dit is bij een zetbank wel het geval. Doordat de platen bij een zetbank worden ingeklemd in een bek neemt deze vorm van plaatbewerken meer tijd in beslag dan het vervormen van een plaat op een kantbank. Hierdoor kan met een kantbank meer en sneller geproduceerd worden dan met een zetbank.