Verspanen waar moet je rekening mee houden?

Wist je dat goed verspaanbaar materiaal vaak minder goed lasbaar materiaal is? Verspaning is een ingewikkeld proces, een metaalbewerking afhankelijk van veel factoren; enorme krachten die het gereedschap te verduren krijgt en berekening die het verschil maken tussen kwaliteit en schroot. Daarnaast is het van belang dat de vakmannen verder kijken dan alleen dat ene proces, alleen welke processen moeten er nog meer worden uitgevoerd?

De aandachtspunten

Spaandikte

Voor een optimaal verspaningsproces is de gemiddelde spaandikte van belang, als de spanen te dun of dik zijn, heeft dit een nadelig effect op het verspaningsproces. De spaandikte is afhankelijk van verschillende factoren, namelijk: Snijsnelheid, voedingssnelheid en snedediepte. Het juiste verspaningsgereedschap en de materiaalkeuze hebben allemaal invloed op de spaandikte en zijn bepalend voor het verspaningsproces en de kwaliteit van het product.

De gereedschapskeuze

In de verspaning is het juiste gereedschap doorslaggevend om tot een goed eindproduct te komen. Niet alleen het materiaal, maar ook de geometrie van het gereedschap zijn bepalend voor de levensduur.

De geometrie van het gereedschap omvat drie belangrijke variabelen; de wighoek, de vrijloophoek en de spaanhoek. Door de geometrie van het snijgereedschap aan te passen zijn verschillende snij eigenschappen te realiseren. De juiste combinaties van snijhoeken voor bepaalde toepassingen worden doorgaans door de gereedschapsleverancier bepaald.

De juiste materiaalkeuze

Kennis over het materiaal en materiaaleigenschappen, waaronder warmte inbreng is essentieel om tot een goed eindproduct te komen. Een niet te onderschatten aandachtspunt bij verspaning is het materiaal van het te verspanen werkstuk. Elke metaalsoort heeft zijn eigen mechanische eigenschappen. Hoewel de materiaalkeuze in veel gevallen vastligt, is het goed om rekening te houden met de mechanische eigenschappen en bewerkingseigenschappen.

De warmteinbreng die vrij komt bij het verspanen heeft nadelige gevolgen voor het gereedschap en het werkstuk. Het is belangrijk om als verspaner er voor te zorgen dat het plaatwerk niet uitzet of dat de structuur van het oppervlak niet verandert.

De spiraalhoek

De kwaliteit van de frees is mede afhankelijk van de spiraalhoek. De spiraalhoek verwijst naar de as van de cilinder. Deze bepaald namelijk hoe makkelijk de frees materiaal afneemt. Belangrijk aandachtspunt dus!

Waar moet nog meer opgelet worden?

Naast de bovenstaande aandachtspunten is het opspannen van het werkstuk het belangrijkste aspect in het hele verspaningsproces. Om een werkstuk te kunnen bewerken moet het namelijk éérst zo stabiel mogelijk worden opgespannen. Eén van de aspecten die het verspanen extra spannend maken is daarom ook de manier waarop je werkstukken opspant. Het is van belang om het gereedschap maar zeker óók het werkstuk stabiel op te spannen. Met een juiste of onjuiste opspanning staat of valt de bewerking. Onstabiliteit veroorzaakt trillingen en daardoor onnodige gereedschap slijtage.

Als laatste is veiligheid ook een belangrijkaspect bij het verspanen. De verspaner werkt vaak met scherpe gereedschappen. Zorg dus dat je als verspaner altijd veilig achter je machine staat, en stel als bedrijfsleider maar ook als collega’s altijd je veiligheid voorop.